Huisartsenpraktijk Dr. Beenders en Dr. Van de Voorde

.

Welkom op de website van praktijk Wilgenveld. Op deze praktijksite kunnen jullie informatie terugvinden over de raadplegingsmomenten van Dr. Wim Beenders, Dr. Lies Knippenberg en  Dr. Liesbeth Van de Voorde.


Sinds 1 april 2014 doen zowel Dr. Van de Voorde en Dr. Beenders raadplegingen na afspraak in deze praktijk. Door na afspraak te werken, willen we lange wachttijden in de wachtzaal vermijden. Wanneer er zich een dringend medisch probleem voordoet, kan u altijd telefonisch contact nemen en zullen wij altijd proberen om spoedig voor u een afspraak te regelen.

Gebruik voor niet dringende hulp liefst deze website om afspraken te maken zodat de telefoonlijn zoveel mogelijk beschikbaar blijft voor dringende oproepen.


Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiƫnten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden en liefst voor 11 u. Chronische huisbezoeken worden zoveel mogelijk door dezelfde arts gedaan, bij acute huisbezoeken komt de arts die het snelst beschikbaar is.

Voor uitslagen liefst bellen in de voormiddag tussen 9u en 11u 30 of ' s avonds tussen 16.30 u en 18.30 u. U  wordt dan te woord gestaan door de medisch secretaresse. Indien u meer uitleg wenst of indien de secretaresse op advies van ons vraagt om opnieuw op raadpleging te komen, vragen wij toch een afspraak te maken.


Sinds 1 juli 2015 vormt onze praktijk samen met de praktijk van Dr. Ruth Baens en Dr. Marc Van Nuland (Javanastraat 92 Maaseik) een netwerkpraktijk, met als naam huisartsennetwerk INVERZO (in verbinding voor zorg) ook te vinden via www.huisartsennetwerkinverzo.be

Beide praktijken blijven werken vanop hun huidige locatie. Het doel is enerzijds om de zorg beter te kunnen garanderen en anderzijds versterkt sinds 1 september 2017 Dr. Lies Knippenberg als huisarts in opleiding het netwerk.


BELANGRIJK NIEUWS!

Sinds 7 mei 2018 is mevr. Katelijn Schepers als medisch secretaresse werkzaam binnen ons netwerk. Vanaf 5 maart 2019 zal Ellen Bisschops opnieuw aanwezig zijn (na moederschapsrust) afwisselend met mevr Schepers. Mevr. Ellen Bisschops en mevr. Katelijn Schepers zijn afwisselend op beide locaties (Wilgenveld en Javana) aanwezig om zo de samenwerking en de kwaliteit van zorgen te verzekeren. In onze praktijk (Wilgenveld) wisselen ze zich af met mevr. Yvette Christis.


Sinds 1 september 2017 werkt Dr. Lies Knippenberg als huisarts in opleiding mee in ons netwerk en ze zal  haar  opleiding in onze netwerkpraktijk voltooien op 31 augustus 2019. Vanaf 1 oktober 2019 zal ze als vaste arts meewerken in ons huisartsenteam van netwerk Inverzo. Dr. Knippenberg zal ook dan afwisselend op beide locaties aanwezig zijn.